Tid för coachning

Bild: 

Tid för coachning

Denna rapport handlar om hur coacher och deltagare upplever denna coachning vid en handfull projekt spridda över Sverige. Rapporten har producerats av Jan Elofsson vid Public Resources Sverige AB och Susanne Zander vid Temagruppen Unga i arbetslivet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-10-02
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr