Hoppa till huvudinnehåll
 

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Delrapport 1, april 2019

Framsida Unga som varken arbetar eller studerar. Bild: kollage av porträtt av unga personer
Utgivningsdatum:
Sidor: 50

Ladda ner för utskrift

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag av regeringen att stödja lokala aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska stödja organisations- och verksamhetsutveckling så att förutsättningar skapas för att ge unga som varken arbetar eller studerar ett tidigt och samordnat stöd. MUCF ska även utgöra ett informations- och kunskapsstöd i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar.

I den här delrapporten beskriver MUCF hur myndigheten tagit sig an uppdraget och vilka aktiviteter som kommer att genomföras under åren 2019-2021. Myndigheten har också sammanställt tidigare kunskap i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar.

För uppdaterad information om uppdraget, se www.mucf.se/uvas