Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas röst

En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val

Framsida av rapporten Ungas röster, om valdeltagande 2018.
Utgivningsdatum:
Sidor: 80

Ladda ner för utskrift

Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val. Under samtal med unga träder också en allvarlig bild fram av att unga inte upplever att samhället finns till för dem eller att politiska företrädare inte lyssnar. De känner sig inte inkluderade.

Den här rapporten visar att det spelar roll var unga växer upp och bor. Ungas socioekonomiska förutsättningar är tätt sammankopplade med valdeltagande. Det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunerna i hela landet. Det visar att skillnader i social jämlikhet riskerar att leda till politisk ojämlikhet. De geografiska skillnaderna i valdeltagande pekar på att det finns behov av insatser som utjämnar skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor. Alla unga ska ges likvärdiga förutsättningar, det ska inte spela någon roll var de bor.

Rapporten är framtagen av Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg, Högskolan Dalarna, på uppdrag av MUCF. 

Högskolan Dalarna har gjort fyra filmer där Ali Abdelzadeh berättar mer om vad som påverkar unga att rösta, vilka skillnader som finns, om unga röstar olika i olika delar av landet och varför det är svårt med val och att rösta. Ta gärna del av filmerna på Högskolan Dalarnas webbplats.

Hur såg det ut i din kommun?

Scrolla ner till kartan och leta upp din kommun. Där ser du hur valdeltagandet till riksdagen såg ut i din kommun 2018!

Label 1

Ungdomars valdeltagande 2018 per kommun

Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort.

Högst valdeltagande

Lomma

93,4

Lund

92,8

Öckerö

92,8

Danderyd

92,6

Täby

91,7

Lägst valdeltagande

Hagfors

75,1

Norsjö

75

Ljusnarsberg

74,9

Södertälje

74,3

Haparanda

70,9