Ungdomsstyrelsens utvecklingsinsatser

Bild: 

Ungdomsstyrelsens utvecklingsinsatser

För en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsens utvecklingsinsatser för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Budgetåret 2011.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-03-30

Sidantal: 

10
0:00 kr