Lupp på allas läpp 2010-2013

Bild: 

Två tjejer hoppar med ett landskap i bakgrunden

Lupp på allas läpp 2010-2013

Utvärdering av Lupp 2010-2013

Utvärderingens övergripande syfte är att kartlägga vad enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, har bidragit med i kommunernas barn- och ungdomspolitiska arbete. Av särskild betydelse är en jämförelse över tid mellan deltagande Luppkommuner 2003‒2008 och 2010‒2013.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-02-17

Sidantal: 

62
0:00 kr