Bakom siffrorna

Bild: 

Omslag Bakom siffrorna

Bakom siffrorna

- unga som varken arbetade eller studerade 200-2010

Denna forskarrapport författad av Susan Niknami och Lena Schröder, Institutet för social forskning (SOFI) och Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS), ser närmare på vilka bakgrundsegenskaper unga som varken arbetar eller studerar har och gruppens sammansättning under perioden 2000 till 2010.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-04-11

Sidantal: 

77
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr