Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisning uppdrag analys till regeringens ungdomspolitik

Ku2019/01066/CSM (delvis), Ku2019/01170/CSM

rapportframsida redovisning uppdrag analys till regeringens ungdomspolitik
Utgivningsdatum:
Sidor: 76

Ladda ner för utskrift

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att inkomma med analyser till regeringens ungdomspolitik (Ku2019/01066/CSM (delvis), Ku2019/01170/CSM). I denna rapport redovisas uppdraget.

Rapporten innehåller analys av utvecklingen mot målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

MUCF gör bedömningar och ger förslag på insatser i det kommande ungdomspolitiska handlingsprogrammet.