Uppföljning av ungas levnadsvillkor

Bild: 

Uppföljning av ungas levnadsvillkor

Försalag till utveckling

Analys av hur uppföljningssystemet för ungdomspolitiken kan utvecklas.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-09-28

Sidantal: 

66
0:00 kr