Hjälp jag dör!

Bild: 

Hjälp jag dör!

Ungdomsstyrelsen har med en mängd konferenser, utbildningar och publikationer spridit metoder för det förebyggande arbetet mot sexuell exploatering. Efterfrågan och kunskapstörsten har varit enorm. Detta är en slutrapport för projektet 2008-2010 men frågan är i allra högsta grad levande.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-39-6

Utgivningsdatum: 

2011-01-12

Sidantal: 

90
0:00 kr