Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 21 - Vilja att förändra

Drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang

Rapporten visar att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Många är intresserade av samhällsfrågor, politik och händelser i andra länder. Sju av tio unga har under det senaste året gjort någon form av politisk handling. Det vanligaste är att stötta åsikter på internet eller i sociala medier. 

Det finns flera anledningar till att unga väljer att engagera sig. De flesta drivs av en vilja att förändra och göra skillnad. Många berättar även att engagemanget ger välmående, social gemenskap och möjligheter att lära känna människor med liknande intressen.

Alla unga är dock inte lika engagerade. Det är till exempel vanligare med ett högt engagemang bland

  • tjejer än killar
  • unga hbtqi-personer än unga hetero-cis-personer
  • unga med svensk bakgrund än unga med utländsk bakgrund
  • unga som bor i en storstad än unga på landsbygden
  • unga med högutbildade föräldrar än unga med föräldrar som har kortare utbildning

Skillnaden i engagemang mellan olika grupper av unga är oroväckande och kan minska ungas tilltro till demokratin. Det finns en tydlig koppling mellan valet att inte rösta och dels lågt intresse för samhällsfrågor och politik, dels låg vilja för olika politiska aktiviteter.

Rapporten visar också att det är svårt för unga att hitta vägar in i politiska sammanhang. Ofta finns redan ett engagemang hos en familjemedlem eller på annat sätt nära den unga. Skolan var tidigare en viktig arena för möten mellan unga och ungdomsförbunden. Idag är det dock vanligt att ungdomsförbunden inte släpps in på skolor och besöken begränsas ofta till en dag per år eller i anslutning till valår. Flera av de unga som intervjuats i Fokus 21 har aldrig kommit i kontakt med politiska företrädare i skolan. 

  • MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg skriver på DN Debatt.

Om rapporten

Fokus 21 är en del i uppföljningen av den svenska ungdomspolitiken och bygger på tre stora enkätundersökningar från 2004-2021, samt intervjuer med unga. Den innehåller även en analys av medlemmarna i de åtta riksdagspartiernas ungdomsförbund. Det är första gången en sådan analys görs.

Är du intresserad av att ta del av tabellbilagan är du välkommen att kontakta utredare Amanda Nielsen.