Hoppa till huvudinnehåll
 

Partsgemensamt forum 2017

En dialog om det civila samhällets villkor

partgemikon2017
Utgivningsdatum:
Sidor: 32

Ladda ner för utskrift

I Partsgemensamt forum träffas representanter från regeringen och det civila samhället för att föra en jämbördig dialog som bidrar till regeringens uppföljning och utveckling av politiken för det civila samhället. Under 2017 representerades det civila samhället av 16 organisationer och regeringen av tjänstemän från Kulturdepartementet. Den här skriften beskriver forumets arbetsprocess, dokumenterar de frågor som diskuterades, listar de förslag till förändringar som kom fram och beskriver kort vad dialogen har lett till för deltagarna.