Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag att genomföra insatser som ska förebygga och motverka antiziganism

Delredovisning av regeringsuppdrag

Bild på rapport Uppdrag att genomföra insatser som ska förebygga och motverka antiziganism
Utgivningsdatum:
Sidor: 21

Ladda ner för utskrift

Sedan romer erkändes som nationell minoritet i Sverige år 2000 har flera statliga utredningar gjorts om deras livsvillkor i landet. Utredningarna visar bland annat att romer fortfarande har sämre tillgång till utbildning, att de diskrimineras på arbetsmarknaden samt att de upplever att hälso- och sjukvården saknar kunskap om deras historia, kultur och situation. Antiziganism bygger på fördomar om romer som grupp och kan komma till uttryck genom fientliga handlingar eller åsikter mot romer vilket kränker principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Under våren 2022 fick MUCF i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka antiziganism mot unga, ett uppdrag som ska slutredovisas i mars 2025. 

I den här andra delredovisningen presenteras hur myndigheten har samverkat med kommuner och regioner för att genomföra insatser som motverkar antiziganism mot unga. 

En viktig del i arbetet har varit att involvera de unga romerna så att deras röster hörs gällande vad de vill se för åtgärder och att stärka deras möjligheter att själva genomföra insatser.