Kreativa projekt

Bild: 

Kreativa projekt

Rapporten är en övergripande beskrivning av ungdomsprojektens former, inriktningar och deltagare.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-10-04
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr