Hoppa till huvudinnehåll
 

Utvecklingen av ideella föreningars villkor

Civila samhällets villkor 2016 med fokus på ideella föreningar i utsatta områden

omslag till rapporten Utvecklingen av ideella  föreningars villkor 2016
Utgivningsdatum:
Sidor: 108

Ladda ner för utskrift

Rapporten visar att föreningar i utsatta områden generellt uppfattar sina villkor som sämre än andra föreningar samtidigt som de utför mycket socialt arbete. Dessutom är dessa föreningar ofta bättre på att nå grupper som vanligtvis inte engagerar sig i föreningslivet. Det här är den femte uppföljningen av det civila samhällets villkor som görs genom enkätundersökningar riktade till det civila samhällets organisationer.

Läs även rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället - Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta