Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokrativillkor - så granskar vi

För att kunna få projektbidrag från MUCF måste ni respektera demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbudet mot diskriminering.

 

Krav på demokratisk verksamhet

För att beviljas bidrag från MUCF måste både organisationen och dess företrädare respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering i verksamheten.

Syftet med organisationen och dess verksamhet ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde.

Exempel på krav för att bedriva en demokratisk verksamhet

Kraven innebär bland annat att:

 • Både företrädare och inbjudna föreläsare ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning.
 • Organisationens verksamhet får inte exkludera människor på grund av kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning om det inte finns godtagbara skäl. 
 • Organisationen får inte uttrycka sig i strid mot demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering i verksamheten vare sig på webbplatser kopplade till organisationen, i sociala medier eller i sina beslutade dokument som till exempel stadgar, årsmötesprotokoll eller programförklaringar.

Granskning och uppföljning

MUCF granskar om organisationen och dess verksamhet kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet på olika sätt.

Genomgång av skriftlig information

MUCF går igenom:

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse
 • dokument av policykaraktär 
 • organisationens webbplats

Därutöver gör myndigheten en omvärldsbevakning av organisationen och dess företrädare.

Granskningen utförs för att bedöma om organisationens verksamheten och syfte är förenlig med villkoren i förordningen.

Om MUCF under handläggning, eller efter att beslut om bidrag redan fattats, får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller aktuell förordnings krav kan myndigheten inleda en särskild granskning. Informationen kan komma i form av nyhetsrapportering eller tips från allmänheten. 

Om detta händer kontaktar MUCF organisationen skriftligen för att få organisationens syn på uppgifterna. Organisationens svar blir en del av det MUCF tar hänsyn till vid beslut om vad som ska ske i nästa steg som kan vara att: 

 • inte göra något (uppgifterna visade sig inte stämma eller påverkar inte rätten till bidraget)
 • besluta att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • besluta att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

Enligt förvaltningsrättsliga principer är det myndigheten som måste visa att organisationen har gjort fel för att kunna återkräva bidraget. Om det finns misstankar om att en organisation medvetet har lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag gör MUCF en polisanmälan.

Om något blir fel eller om MUCF får in nya uppgifter

Om MUCF under handläggning, eller efter att beslut om bidrag redan fattats, får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller aktuell förordnings krav kan myndigheten inleda en särskild granskning. Informationen kan komma i form av nyhetsrapportering eller tips från allmänheten. 

Om detta händer kontaktar MUCF organisationen skriftligen för att få organisationens syn på uppgifterna. Organisationens svar blir en del av det MUCF tar hänsyn till vid beslut om vad som ska ske i nästa steg som kan vara att: 

 • inte göra något (uppgifterna visade sig inte stämma eller påverkar inte rätten till bidraget)
 • besluta att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • besluta att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

Enligt förvaltningsrättsliga principer är det myndigheten som måste visa att organisationen har gjort fel för att kunna återkräva bidraget. Om det finns misstankar om att en organisation medvetet har lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag gör MUCF en polisanmälan.

MUCF besöker ett antal organisationer som får bidrag

Under året besöker MUCF ett antal organisationer som får bidrag. Syftet är både att följa upp hur bidragen används och att lära sig mer om de organisationer och verksamheter som får medel från MUCF. Om din organisation väljs ut blir ni kontaktade för planering av ett besök.