Yrkesmentorer

Bild: 

Yrkesmentorer

I regleringsbrevet för 2010 till Ungdomsstyrelsen fick myndigheten i uppdrag att under åren 2010–2012 fördela bidrag till verksamheter med yrkesinriktat mentorskap. I den här delrapporten redogör vi för hur projekten har genomförts hittills, vilka som har deltagit i dem och för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden.

Utvärderingar av mentorprogram En forskningsöversikt

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-05-15

Sidantal: 

118
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr