Hoppa till huvudinnehåll
 

Yrkesmentorer

Utgivningsdatum:
Sidor: 118

Ladda ner för utskrift

I regleringsbrevet för 2010 till Ungdomsstyrelsen fick myndigheten i uppdrag att under åren 2010–2012 fördela bidrag till verksamheter med yrkesinriktat mentorskap. I den här delrapporten redogör vi för hur projekten har genomförts hittills, vilka som har deltagit i dem och för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden. Utvärderingar av mentorprogram En forskningsöversikt