Höj rösten!

Bild: 

Illustration föreställande megafon som ropar ut gula EU-stjärnor

Höj rösten!

En guide till att höja valdeltagandet bland förstagångsväljare under supervalåret 2014

Supervalåret 2014, med val till Europaparlament, riksdag och kommun- och landstingsfullmäktige, ger en chans att fokusera på val och demokratiskt inflytande.
I den här handboken sammanfattas trender och diskussioner kring valdeltagandet bland förstagångsväljare. Här presenteras också olika möjligheter att motivera unga att rösta.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-05-16

Sidantal: 

20
0:00 kr