Hoppa till huvudinnehåll
 

Våld, förtryck och heder – tidiga insatser för en trygg fritid

Slutredovisning av uppdrag

bild på rapportens framsida
Utgivningsdatum:
Sidor: 23

Ladda ner för utskrift

Fritiden är viktig för den fysiska och psykiska hälsan. En utvecklande och meningsfull fritid för unga är en stark skyddsfaktor som kan förebygga både våld och utanförskap. Det är därför viktigt att de vuxna som möter unga har rätt kompetens och goda förutsättningar att bemöta ungdomarna utifrån de ungas situation och förmåga. Det är centralt att fritidsledare och andra yrkesverksamma som möter unga på deras fritid står rätt rustade att kunna arbeta våldsförebyggande och bland annat motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Denna rapport redogör för vad MUCF gjort för att bidra i det våldsförebyggande arbetet på ungas fritid. Kunskapen hos yrkesverksamma som tagit del av MUCF:s insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete har ökat, men det finns ett fortsatt behov av ytterligare kunskap. Rapporten visar på att det våldsförebyggande arbetet på arenan ungas fritid behöver vara långsiktigt och uthålligt.