Ung och social exkludering

Bild: 

Ung och social exkludering

En kartläggning av forskning om effekter av ungdomsinsatser

Skriften kartlägger internationell forskning om preventionsinsatser mot social exkludering bland ungdomar och de samhällsekonomiska effekterna av sådana insatser.

Produktinformation

ISBN: 

ISBN: 978-91-8905

Utgivningsdatum: 

2007-06-14

Sidantal: 

34
0:00 kr