Hoppa till huvudinnehåll
 

En fördjupad bild av ungas fritid

UNG IDAG 2023:2

Rapporten UNG IDAG 2023:2, som ger en fördjupad bild av ungas fritid, visar att de allra flesta unga är nöjda med sin fritid. Det finns dock grupper av unga som inte är det. Endast varannan ung person med funktionsnedsättning och varannan ung tjej med utländsk bakgrund känner sig nöjda med sin fritid. Resultaten i rapporten visar också att många unga har avstått från fritidsaktiviteter för att det är för dyrt eller att det är för svårt att ta sig till aktiviteten.

Rapporten visar också att det finns skillnader i vilka aktiviteter olika grupper av unga tar del av. Det är mindre vanligt att killar tar del av olika aktiviteter inom kultur, så som att konsumera eller utöva kultur, besöka bibliotek, läsa böcker eller lyssna på ljudböcker. Det är även en lägre andel bland unga med funktionsnedsättning som deltar i idrott. Drygt 80 procent av alla unga har varken besökt en fritidsgård, ett kulturhus, kulturskolor, stall eller 4H-gård.

Det är också tydligt att ungas fritid påverkades av covid-19-pandemin, som medförde att vissa fritidsaktiviteter var mindre tillgängliga under en längre period. Det finns även en risk för att ett svårare ekonomiskt läge under de kommande åren leder till att många får sämre tillgång till fritidsaktiviteter även fortsättningsvis.

För att Sverige ska leva upp till de ungdomspolitiska målen behöver alla unga, oavsett kön, födelseland, var de bor eller om de har någon form av funktionsnedsättning, få likvärdiga förutsättningar till bra fritidsaktiviteter.

Tabellbilaga

I tabellbilagan redovisas resultat från MUCF:s nationella ungdomsenkät år 2021. Den nationella ungdomsenkäten är en återkommande enkätundersökning som har gått ut till unga i åldersgruppen 16–25 år. Vid undersökningen som genomfördes våren 2021, skickades enkäter ut till ett obundet slumpmässigt urval av 12 000 unga. Svarsfrekvensen för undersökningen år 2021 är 50 procent.

Tabellbilaga

En del av Sveriges ungdomspolitiska uppföljningssystem

Rapporten är en del av MUCF: s uppföljning av Sveriges ungdomspolitiska mål. Den utgår från de indikatorer över ungas levnadsvillkor som MUCF följer och publicerar på ungidag.se.

Tidigare rapporter

Ta gärna del av tidigare rapporter i serien UNG IDAG.

Mer om rapporten

MUCF:s pressmeddelande om rapporten den 16 mars 2023.