Hoppa till huvudinnehåll
 

Skolval 2018/2019

Slutrapportering av uppdraget

skolval 2018 2019 slutrapportering av uppdraget sida 01
Utgivningsdatum:
Sidor: 68

Ladda ner för utskrift

MUCF har haft i uppdrag att förbereda och genomföra skolval i samband
med riksdagsvalet 2018 och valet till Europaparlamentet 2019. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med flera ungdomsorganisationer och i samråd med andra myndigheter. 

Fler elever än någonsin tidigare har röstat och deltagit i aktiviteter kopplade till skolval. Cirka
450 000 elever röstade i skolor över hela Sverige under de båda valen.

I denna slutrapport beskrivs den verksamhet som genomförts inom ramen för uppdraget. En utvärdering av uppdraget presenteras samt förslag för en ökad måluppfyllelse i framtida skolval.

Bilagor

Bilaga 1

Slutrapport utförarorganisationer

Bilaga 2

Skolvalen 2018 och 2019. En statsvetenskaplig utvärdering.

 

Friststående sammanfattning av utvärderingen

 

Kompletterande tabeller

 

Teknisk rapport