Ideella organisationer

Bild: 

Omslag till rapporten ideella organisationer - resultat och effekter 2017

Ideella organisationer

Resultat och effekter 2017

MUCF lämnar på uppdrag av regeringen statsbidrag till ideella organisationer för deras organisering. Sammanställningen visar att effekterna som organisationerna rapporterat till myndigheten ligger i linje med bidragens syften. Organisationerna beskriver att bidraget är mycket viktigt för organisationernas existens och deras möjligheter att bedriva en löpande verksamhet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-06-01

Sidantal: 

38
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr