Hoppa till huvudinnehåll
 

Ideella organisationer

Resultat och effekter 2017

Omslag till rapporten ideella organisationer - resultat och effekter 2017
Utgivningsdatum:
Sidor: 38

Ladda ner för utskrift

MUCF lämnar på uppdrag av regeringen statsbidrag till ideella organisationer för deras organisering. Sammanställningen visar att effekterna som organisationerna rapporterat till myndigheten ligger i linje med bidragens syften. Organisationerna beskriver att bidraget är mycket viktigt för organisationernas existens och deras möjligheter att bedriva en löpande verksamhet.