Unga utanför arbetsmarknaden

Bild: 

Omslag till Unga som är utanför arbetsmarknaden

Unga utanför arbetsmarknaden

Rapporten är en diskussion med exempel på vad ungas marginalisering från arbetsmarknaden faktiskt kostar och vilka vinster som kan fås av att investera i att bryta ungas marginalisering från arbetsmarknaden.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2010-03-14

Sidantal: 

34
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr