Hoppa till huvudinnehåll
 

Kontakta oss

Så här kontaktar du Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Telefon

Telefon: 010-160 10 00 (växel)

E-post

info@mucf.se

Postadress

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö

Besöksadress

Liedbergsgatan 4, 352 30 Växjö

Fakturaadress

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
FE 703
831 90 Östersund

Organisationsnummer

202100-1173

Öppettider

Besökstider

Med anledning av coronaviruset är våra besökstider begränsade till vardagar klockan 10-12 tills vidare.

Växelns öppettider

  • Måndag-fredag 9–15
  • Lunchstängt 12–13

Avvikande öppettider

  • 25 juni (Midsommarafton) stängt
  • 24 december (julafton) stängt
  • 31 december (nyårsafton) stängt

Allmänna handlingar

MUCF är en statlig myndighet, vilket innebär att alla handlingar som skickas till oss (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingarna är offentliga och att allmänhet och media har rätt att ta del av innehållet. Innan vi lämnar ut en allmän handling görs en sekretessprövning av innehållet. Med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan vissa uppgifter sekretessbeläggas.

Kontakta registrator

Vill du begära ut en allmän handling ska du kontakta registrator på:

Telefon: 010-160 10 00 (växel)
E-post: registrator@mucf.se

Vill du ställa en fråga?

Feedback