Hoppa till huvudinnehåll
 

Ökat engagemang i civilsamhället

En grupp som planterar ett träd.

Det här bidraget syftar till att stödja åtgärder för att öka människors engagemang inom det civila samhället.

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 17 maj 2024
Ansökan stänger: 17 juni 2024 (ansökan kan skickas in fram till 23.59 denna dag)
Beslut meddelas: slutet av september 2024

MUCF kommer att prioritera de ansökningar som bäst uppfyller syftet med bidraget och uppfyller de krav och villkor som regeringens förordning och MUCF ställer. 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget får användas för projekt som:

 • utvecklar kompetens, resurser och verktyg inom organisationen för att 
  • skapa nya former för engagemang eller
  • för att nå nya målgrupper eller
 • på annat sätt stödjer åtgärder för att öka människors engagemang inom det civila samhället.

Prioriteringar

MUCF får prioritera projekt som bedöms ha bäst förutsättningar att öka människors engagemang inom det civila samhället och:

 • som engagerar personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar och 
 • projekt som utförs i samarbete med en kommun*.

*Om projektet ska utföras i samarbete med en kommun behöver ni i ansökan lämna in en avsiktsförklaring från kommunen.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ideella föreningar

Här är kraven i korthet. Ni måste:

Trossamfund, samverkansorgan eller församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni:

Stiftelser

Stiftelser som inte är statliga eller kommunala kan söka detta bidrag om ni uppfyller följande krav. Ni måste:

 • ha bedrivit verksamhet i Sverige minst två år innan ansökan, 
 • sakna vinstsyfte
 • respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering i er verksamhet och
 • vara öppna för insyn.

Andra organisationsformer än de som nämns här kan inte beviljas bidraget.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 14 miljoner kronor i den här utlysningen. 

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 1 oktober, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ansökan

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst.

Det kan hända att MUCF tar kontakt och ber er komplettera uppgifterna i ansökan under sommaren.

Mer om vad ni behöver tänka på vid ansökan och hur handläggningen går till hittar du på sidan Så handlägger MUCF projektansökningar för ökat engagemang i civilsamhället.  

Detta händer när ni skickat in ansökan

När ni skickat in ansökan får de ni angivit som kontaktpersoner en automatisk bekräftelse med e-post att vi har tagit emot er ansökan. Det är då viktigt att någon i er organisation kan vara tillgänglig och svara på eventuella frågor.

När ansökan är inskickad kan ni inte längre ändra eller fylla i nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Frågor och svar, tips, checklista, film och exempel

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på när ni ska sätta upp mål för ert projekt. Där hittar du också information om hur man kan mäta effekter. 

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidrag.

projektbidragssidan så finns information om vad ett projekt är, en checklista för vad som är bra att tänka på för dig som ska söka bidrag och en film där handläggare från MUCF berättar om projektbidragen.

Överklagan

Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i

MUCF:s integritetspolicy

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.