Lupp och jämställdhet

Bild: 

Omslag till Lupp och jämställdhet

Lupp och jämställdhet

Kommunernas arbete med jämställdhet utifrån Lupp

Om utmaningar och framgångsfaktorer för ett lyckat jämställdhetsarbete utifrån Luppresultaten.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-06-15

Sidantal: 

42
0:00 kr