Hoppa till huvudinnehåll
 

EU är din vardag

En lärarhandledning i EU-kunskap

Bild på rapporten
Utgivningsdatum:
Sidor: 24

Ladda ner för utskrift

Många unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och utför olika politiska handlingar, men allt för få är partipolitiskt intresserade. Unga i Sverige är intresserade av EU och det som händer i Europa. Samhällsengagemanget skiljer sig dock mellan olika grupper av unga och få unga känner att de kan påverka politiker. 

Det är viktigt att ungas möjligheter att delta i alla demokratiska processer lyfts och diskuteras, från lokal nivå upp till EU-nivå. Beslut som tas i EU påverkar allas vardag i Sverige och det är viktigt att fler unga intresserar sig för Europas framtid.

MUCF har tillsammans med Göteborgsregionen tagit fram denna lärarhandledning för att ge inspiration och vägledning i hur man kan engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati. Handledningen är avsedd att stödja lärare på högstadiet och gymnasiet. Den kan också vara till hjälp för skolor som deltar i EU-skolvalet samt för skolors systematiska arbete med skolans demokratiuppdrag.