Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationsbidragens användning och effekter 2023

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer

Rapport Organisationsbidragens användning och effekter 2023
Utgivningsdatum:
Sidor: 95

Ladda ner för utskrift

I denna rapport beskriver myndigheten hur tre organisationsbidrag som ideella organisationer beviljades vid årsskiftet 2020/2021 användes under 2021. Bidragen söktes 2020 och ansökningsuppgifterna baseras på uppgifter från 2019. De organisationsbidrag som MUCF fördelar går till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och organisationer bildade på etnisk grund.

Totalt beviljades strax över 292 miljoner kronor till 167 organisationer. Myndigheten bedömer att både användningen av bidragen och de effekter som organisationerna själva uppskattar att deras verksamheter leder till ligger i linje med respektive bidrags syfte.

Tio medlemmar i fem organisationer vars verksamhet är representativ för respektive bidrag har intervjuats för att ge ett bredare underlag till bedömningen av bidragens effekter. Dessutom har organisationerna i sin rapportering beskrivit resultatet och betydelsen av bidraget. Organisationerna uppger att de har en bred verksamhet och intar en mångfald av roller och ansvar, vilket skapar effekter på både individ- organisations- och samhällsnivå.