Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta!

Många unga saknar kunskap och trygga samtal om ämnen som sexualitet, relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet. Därför finns Youmo.se,  utbildningspaketet Rätt att veta! och vägledningen Youmo i praktiken.

 

 

Utbildningspaketet Rätt att veta!

Med utgångspunkt i Youmo.se har MUCF tagit fram utbildningspaketet Rätt att veta! Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. 

Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningspaketet består av fyra webbutbildningar som alla ger dig konkreta verktyg och stöd i hur du kan prata med unga enskilt eller i grupp. Utbildningarna bidrar också till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen. 

Rätt att veta! - Grundutbildning

 

Registrera dig idag!

Utbildningen tar ungefär två timmar att genomföra. Det är enkelt att pausa och att dela upp den till flera tillfällen. 

Grundutbildningen består av två delar:  

 • Del 1 tar upp grundläggande perspektiv om ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism.
 • Del 2 utgår från de nio ämnen som finns på youmo.se. Innehållet består bland annat av:
  • videointervjuer med experter och yrkesverksamma
  • metoder
  • interaktiva övningar
  • frågor från unga och förslag på svar
  • reflektionsövningar att genomföra själv eller i grupp
  • ordlistor
  • tips på fördjupande läsning.
Rätt att veta! - SRHR

 

Registrera dig idag!

I utbildningen finns inspirerande föreläsningar och tips på metoder för samtal om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den tar cirka en timme att genomföra.

Rätt att veta! - Trauma

 

Registrera dig idag!

Möter du unga som upplevt trauma? I denna utbildning finns föreläsningar och tips om metoder för att samtala med unga. Utbildningen tar cirka en timme att genomföra.

Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck

 

Registrera dig idag!

Möter du unga som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Utbildningen ger stöd i att skapa trygga och inkluderande samtal med unga om våld och kontroll. I utbildningen inkluderas perspektiven hbtq, intellektuella funktionsnedsättningar och utsatthet för rasism. Den tar cirka 1,5 timmar att genomföra, men det går bra att pausa och komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Här kan du hitta fler av MUCF:s webbutbildningar. 

Seminarium 

Hösten 2023 erbjöd vi två digitala seminarier. Här kan du ta del av dem i efterhand: 

Vi har också tagit fram två workshop-material för att förebygga och upptäcka våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Här hittar du mer information om workshop-materialen. 

Hösten 2022 erbjöd vi två digitala seminarier inom två teman. Varmt välkommen att ta del av dem i efterhand!

Youmo i praktiken

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga som är nya i Sverige. Vägledningen underlättar för vuxna att prata om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet med unga som är nya i Sverige på ett inkluderande sätt. Den är ett stöd för dig som vill vara redo för samtal när de dyker upp, föra enskilda samtal eller ta dessa samtal i grupp. Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se.

Youmo.se

Youmo.se finns information om kroppen, sex och hälsa. Sajten vänder sig till unga i åldern 13-20 år som är nya i Sverige och finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga och yrkesgrupper som möter dem. Sajten förvaltas av Inera AB, ett företag inom Sveriges kommuner och regioner (SKR).

För dig som är student och ska möta unga i din yrkesroll

I filmen berättar utvecklingsledare Madeleine Söderberg hur Rätt att veta! kan användas som ett sätt att förbereda sig inför sitt kommande yrkesliv och mötet med unga: