Hoppa till huvudinnehåll
 

Hitta vägen! Ung idag 2019 i korthet

Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet

Framsida på Hitta vägen! Ung i dag 2019 i korthet. Bild: svartvit foto på unga som promenerar i solsken på en skolgård
Utgivningsdatum:
Sidor: 8

Ladda ner för utskrift

I rapporten presenteras en lägesbild av ungas väg genom utbildningssystemet mot etablering i arbetslivet. Särskilt fokus ligger på att följa upp de tydliga skillnader som finns mellan grupperna inrikes och utrikes födda samt mellan tjejer och killar. MUCF konstaterar att det finns få tecken på att de ojämna levnadsvillkoren för de båda grupperna i skola och arbetsliv är på väg att jämnas ut på lång sikt. Överlag har utvecklingen för unga på arbetsmarknaden sedan 2011 varit positiv. Mellan 2017 och 2018 har det även skett framsteg för gruppen utrikes födda. Trots det löper unga utrikes födda större risk att gå ut i arbetslöshet och den riskerar att bli mer långvarig.