Hoppa till huvudinnehåll
 

Ung idag 2016

En beskrivning av ungdomars villkor

Omslag till publikationen Ung idag 2016
Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Rapporten Ung idag 2016 visar att andelen arbetslösa och långtidsarbetslösa unga minskar och ungas ekonomiska situation förbättras. Men samtidigt minskar antalet elever som går ut grundskolan med behörighet. Rapporten Ung idag 2016 bygger på indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken ‒ att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungidag.se - statistik om unga