HBTQ-perspektiv på förebyggande arbete i föreningslivet

Bild: 

Omslag till hbtq-perspektiv på förebyggande arbete i föreningslivet

HBTQ-perspektiv på förebyggande arbete i föreningslivet

En viktig del i arbetet mot sexuella kränkningar och övergrepp är att integrera hbtq-aspekter. Uttryck som är homohatiska, transhatiska, sexistiska, rasistiska bidrar till att skapa en stämning där sexuella kränkningar och övergrepp kan frodas. I den här rapporten får vi ta del av vad ett HBTQ-perspektiv innebära i praktiken.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-10-13

Sidantal: 

10
0:00 kr