Ung och extrem - vänsterextremism

Bild: 

Omslag till Ung och extrem om vänsterextremism. Närbild på ögon.

Ung och extrem - vänsterextremism

– om våldsbejakande vänsterextremism

Författaren skriver om den vänsterautonoma rörelsen i stort. Alltså inte bara om våldsbejakande vänsterextremism. Lär dig mer om historien och vilka nätverk som finns i Sverige i dag. Skriften tar upp budskap inom ideologin och hur konflikter mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande grupperingar lett till att den vänsterautonoma miljön blivit mindre våldsinriktad. Författaren lyfter former för politiskt deltagande som är uppmuntrande, och där unga kan se att deras handlingar får resultat, som en förebyggande åtgärd.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-09-30
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
2018-03-01
0:00 kr
Omslag till vägledningen Knäck koden
2017-09-29
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr