Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar

Bild: 

Rapportframsida Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar med rapportens titel i vitt på blå botten

Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar

Bidragets användning, deltagarnas erfarenheter och effekter av beviljade projekt 2016–2018

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick 2016 i uppdrag att fördela projektbidrag till kommuner och samordningsförbund för samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar. I denna rapport följer myndigheten upp hur bidraget har använts och, i den mån det är möjligt, bedömer vilka effekter bidraget har gett i förhållande till sitt syfte.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2020-03-26

Sidantal: 

52
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr