En följeslagare på vägen

Bild: 

Omslag till En följeslagare på vägen.

En följeslagare på vägen

Slutrapport om betydelsen av yrkesmentorer för nyanlända flyktingars etablering

Om arbetet med att pröva och utveckla metoder för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom yrkesmentorskap.
Vi har studerat om verksamheterna bidrar till ökad sysselsättning eller ett närmande till arbetsmarknaden.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-03-09

Sidantal: 

86
0:00 kr