Jag syns, jag finns

Bild: 

Jag syns, jag finns

Hur uttrycker sig unga i samtal kring sexuell exponering via internet och exploatering i allmänhet? Vilka tankar och funderingar har unga kring dessa fenomen? Hur ser de på sitt eget agerande och förhållningssätt och hur ser de på andras?
Jag syns – jag finns bidrar till en ökad förståelse för hur unga tänker kring ämnet som lite förenklat benämns unga, sex och internet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2010-09-21

Sidantal: 

48
0:00 kr