Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Finansieras av Europeiska unionen

Småskaliga partnerskap

Inom småskaliga partnerskap kan organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn samarbeta för att utbyta erfarenheter och sprida metoder inom ungdomsfrågor. 

Ansökningstider

Det går att ansöka om finansiering inom Småskaliga partnerskap fram till 1 oktober 2024 klockan 12.00.

Ansökan

Ansök på EU-kommissionens webbplats.

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Vem kan söka bidraget

Inom småskaliga partnerskap finns breda möjligheter till internationella samarbeten med olika typer av organisationer. Till exempel ideella organisationer, stiftelser, kommuner, museer, statliga myndigheter, fackförbund, skolor och företag. EU-kommissionen ser gärna en så stor spridning som möjligt av aktörer och erfarenheter i projekten. 

Projekten ska vara internationella samarbeten

Ett projekt måste ha minst två parter från två olika programländer. För att göra ett projekt krävs det alltså att du har internationella samarbetspartners. Formatet för projekten är relativt flexibla och kan innehålla både transnationella och nationella aktiviteter men alla projekt ska ha en europeisk dimension.  

Hitta internationella partners i databasen Otlas.

Samarbetsländer

Inom småskaliga partnerskap kan din organisation samarbeta med Erasmus+ programländer. Det inkluderar EU:s medlemsländer samt icke EU-medlemsländerna Norge, Island, Lichtenstein, Nordmakedonien, Turkiet och Serbien.

Det här kan bidraget gå till

Det är möjligt att göra många olika typer av aktiviteter inom ett projekt och i regel står inte individens utan organisationens eller ämnesområdets utveckling i fokus. De specifika målen för småskaliga partnerskap är att få fler nya ansökare inom programmet Erasmus+, att stödja inkludering av personer med begränsade möjligheter och att stödja ett aktivt europeiskt medborgarskap och främja den europeiska dimensionen på lokal nivå.

Projektet behöver behandla minst en av de övergripande eller minst en av de områdesspecifika prioriteringarna för programdelen partnerskap för samarbete som står angivna i programhandledningen.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på projektets storlek, längd och vilken typ av aktiviteter som ska genomföras. Bidraget för småskaliga partnerskap är fasta och ni kan ansöka om 30 000 eller 60 000 euro beroende på storleken av projektet.

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp. 

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i minst sex månader och högst två år (6-24 mån). I undantagsfall kan projektet tillåtas bli förlängt ytterligare upp till 6 månader. 

Bedömningar av kriterier

Projektansökningarna bedöms utifrån fyra olika delar: relevans (30%), kvalité på projektets utformning och genomförande (30%), partnerskapets sammansättning och samarbets-arrangemang (20%), effekt (20%).

Ytterligare aspekter att tänka på vid utformningen av småskaliga partnerskap är de övergripande aspekterna: hållbarhet, inkludering, mångfald och digital dimension.

Vill du veta mera? Läs: 

Äldre versioner: