Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppen fritidsverksamhet och barnkonventionen

Att arbeta med barn innebär att arbeta med barns rättigheter!

Det gäller alla som arbetar i det offentliga. I alla åtgärder som rör barn ska vi i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Du som arbetar med barn och unga vet hur viktiga dessa frågor är. I tre korta filmer möter du utvecklingsledarna Lena Edring och Marwa Chebil som berättar mer hur du som chef eller verksamhetsledare kan ta nästa steg i ert arbete med barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet.

Introduktion

 

Introduktionen finns också i syntolkad version

Bakgrund

 

Bakgrunden finns också i syntolkad version

Diskussion och tips på vägen

 

Diskussion och tips på vägen finns också i syntolkad version

Fler verktyg för dig

Filmen Öppna fritidsverksamheten – om barnkonventionen riktar sig till dig som fattar beslut om öppen fritidsverksamhet.
 
Öppna fritidsverksamheten om barnkonventionen är ett material för kompetensutveckling och inspiration. Använd den som en långsiktig kompetensutveckling där ni diskuterar ett kapitel i taget i personalgruppen. Eller se den som ett uppslagsverk i det dagliga arbetet mot diskriminering, anti-rasism och kränkande behandling.

När ni planerar och utvecklar barnrättsperspektivet får ni gärna ta hjälp av vår modell. Den går att använda till både aktiviteter i vardagen och till det övergripande kvalitetsarbetet.

MUCF har tagit fram en handbok för dig som jobbar inom kommun, region eller statlig förvaltning, så att du kan leva upp till ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i ditt arbete. Den förklarar vilket ansvar du har, när du behöver involvera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv och hur det kan integreras.