Hoppa till huvudinnehåll
 
Framsidan på Luppföljning 2015-2018. Bild: tre ungdomar håller varandra i händerna när de hoppar högt så håret står som en solfjäder bakom dem. Ryggarna mot kameran.

Luppföljning 2015-2018

Utgivningsdatum:
Sidor: 44

Ladda ner för utskrift

Luppföljning 2015-2018

Bättre lokal ungdomspolitik genom LUPP

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP, är ett enkätverktyg som används av kommuner, regioner och stadsdelar för att få kunskap om ungas levnadsvillkor och förändringar över tid. Denna rapport är en uppföljning av de 101 kommuner och regioner som mellan åren 2015 och 2018 genomförde LUPP. Resultatet visar bland annat att samtliga är nöjda eller mycket nöjda med LUPP som verktyg och det stöd som MUCF ger. Det är också positivt att 7 av 10 menar att LUPP har bidragit till förändringar av ungdomspolitiken!

Rapporten finns också översatt till engelska: 

Uppföljning av LUPP 2015-2018 på engelska

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: