Bidrag

Vi fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. Bidrag kan gå till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
Tre tjejer i cosplay-dräkter.

Sök bidrag för att driva organisation eller till ett projekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Bidrag som går att söka nu

Möten mellan unga och beslutsfattare

Sommarlovsaktiviteter

Strategiska partnerskap

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling

Vi har fått bidrag

Här kan du se vilka organisationer som har fått bidrag från oss.

Vi har fått bidrag