Bidrag

Vi fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. Bidrag kan gå till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Tre tjejer i cosplay-dräkter.

Sök bidrag för att driva organisation eller till ett projekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
  • projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

Bidrag fördelas på uppdrag av regeringen och EU

Alla våra bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. Bidragen fördelas efter en prövning mot de aktuella regelverken. De villkor som gäller för respektive bidrag finns under respektive webbsida om bidraget.

EU-kommissionen bestämmer villkoren för EU-programmet Erasmus+ som finansieras med hjälp av EU.

Aktuella bidrag

Bidrag som går att söka nu

Vi har fått bidrag

Här kan du se vilka organisationer som har fått bidrag från oss.

Vi har fått bidrag