Bidrag

Vi fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. Bidrag kan gå till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
Tre tjejer i cosplay-dräkter.

Sök bidrag för att driva organisation eller till ett projekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Bidrag som går att söka nu

Möten mellan unga och beslutsfattare

Insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Jämställdhetsprojekt

Kvinnoorganisationers projekt

Lokala resurscenter

Mot rasism och intolerans

Sommarlovsaktiviteter

Strategiska partnerskap

Studier om civila samhället

Ungas organisering

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Vi har fått bidrag

Här kan du se vilka organisationer som har fått bidrag från oss.

Vi har fått bidrag