Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. 

På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Vi är även nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Idrott och Europeiska solidaritetskåren som är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. 

Två streckfigurer. Den ena hjälper den andra över ett hinder.

Sök bidrag

Här hittar du MUCF:s e-tjänst för att söka statsbidrag. 

Aktuella bidrag

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här kan du läsa mer om vilka bidrag som går att söka nu.

Vi har fått bidrag

Här kan du ta del av vilka organisationer som har fått statsbidrag eller EU-bidrag.

EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Idrott, samt Europeiska solidaritetskåren. Vi fördelar EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga - utomlands eller på hemmaplan.

 

Statsbidrag

MUCF fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtqi-organisationer samt till projekt som bland annat handlar om demokrati, diskriminering och rasism. 

Civilsamhället växlar upp

I filmer och artiklar om Talita och Convictus visar vi hur regeringens satsning gjort att civilsamhället kunnat öka sina insatser under pandemin.

Aktuellt

Snart dags att söka EU-bidrag - programhandledningar för 2024 ute

Programhandledningarna för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren för 2024 är nu publicerade. Inom Europeiska solidaritetskåren kan man redan nu söka om bidrag för solidaritets- och volontärprojekt. Snart öppnar även Erasmus+ ansökningarna.

Tips: Tänk grönt i era EU-projekt

Ungdomsprogrammen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har fyra gemensamma prioriteringar som beaktas i ansökningarna om projektmedel. En av dessa handlar om miljö och klimat. Under november månad pratar vi lite extra om hållbarhet.

Kampanjvecka för Erasmus+

MUCF och de andra nordiska programkontoren för EU:s ungdomsprogram går samman i en gemensam kampanj för att höja medvetenheten kring Erasmus+. Under 9–14 oktober delar vi inspirationshistorier från alla fem länder i sociala medier.

MUCF återkräver bidrag för 2022 och 2023 från Ryska riksförbundet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beslutat att Ryska riksförbundet i Sverige ska återbetala totalt 558 923 kronor till MUCF. Det är pengar som betalats ut i organisationsbidrag för 2022 och 2023.

Visste du att?

Tiotusentals matkassar, ännu fler måltider och matlådor. Sovplats för natten, en värmande jacka, hjälp att kunna studera på distans och tröst för sjuka och ensamma.

Det här är några exempel på hur samhällets mest utsatta fick hjälp tack vare det statsbidrag som 2020 betalades ut till ideella organisationer och trossamfund.

- Myndigheten bedömer att bidraget hade stor, ibland avgörande, betydelse för organisationernas verksamhet under coronapandemins första år, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.