Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. 

På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Vi är även nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Idrott och Europeiska solidaritetskåren som är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. 

Två streckfigurer. Den ena hjälper den andra över ett hinder.

Sök bidrag

Här hittar du MUCF:s e-tjänst för att söka statsbidrag. 

Aktuella bidrag

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här kan du läsa mer om vilka bidrag som går att söka nu.

Vi har fått bidrag

Här kan du ta del av vilka organisationer som har fått statsbidrag eller EU-bidrag.

EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Idrott, samt Europeiska solidaritetskåren. Vi fördelar EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga - utomlands eller på hemmaplan.

 

Statsbidrag

MUCF fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtqi-organisationer samt till projekt som bland annat handlar om demokrati, diskriminering och rasism. 

Civilsamhället växlar upp

I filmer och artiklar om Talita och Convictus visar vi hur regeringens satsning gjort att civilsamhället kunnat öka sina insatser under pandemin.

Aktuellt

Idag öppnar ansökningsomgången för bidrag till organisationer.

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda. Sista ansökningsdag är den 1 september.

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning

MUCF delar ut bidrag på uppdrag av regeringen. Regeringen styr reglerna för de bidrag myndigheten fördelar genom ett tiotal olika förordningar som beskriver syftet med bidraget, vem som kan söka och vilka krav som ska ställs på den som söker bidrag.

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning

MUCF fick 2022 extra resurser av regeringen för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning och kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av ärenden.

MUCF:s bidragsgivning är ett positivt exempel

Riksrevisionen konstaterar i rapporten Tillit och kontroll – statlig bidragsgivning till civilsamhället (RiR 2023:7) att ”Styrningen av MUCF är ett positivt exempel där regeringen genom ett ökat fokus på kontrollaspekten och med utökade resurser har gjort det möjligt för MUCF att förbättra sina riskbaserade kontrollinsatser.”

Visste du att?

Tiotusentals matkassar, ännu fler måltider och matlådor. Sovplats för natten, en värmande jacka, hjälp att kunna studera på distans och tröst för sjuka och ensamma.

Det här är några exempel på hur samhällets mest utsatta fick hjälp tack vare det statsbidrag som 2020 betalades ut till ideella organisationer och trossamfund.

- Myndigheten bedömer att bidraget hade stor, ibland avgörande, betydelse för organisationernas verksamhet under coronapandemins första år, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.