Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. 

På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Vi är även nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Idrott och Europeiska solidaritetskåren som är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. 

Två streckfigurer. Den ena hjälper den andra över ett hinder.

Sök bidrag

Här hittar du MUCF:s e-tjänst för att söka statsbidrag. 

Aktuella bidrag

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här kan du läsa mer om vilka bidrag som går att söka nu.

Vi har fått bidrag

Här kan du ta del av vilka organisationer som har fått statsbidrag eller EU-bidrag.

EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Idrott, samt Europeiska solidaritetskåren. Vi fördelar EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga - utomlands eller på hemmaplan.

 

Statsbidrag

MUCF fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtqi-organisationer samt till projekt som bland annat handlar om demokrati, diskriminering och rasism. 

Civilsamhället växlar upp

I filmer och artiklar om Talita och Convictus visar vi hur regeringens satsning gjort att civilsamhället kunnat öka sina insatser under pandemin.

Aktuellt

Årets första ansökningsrunda för EU-bidrag är öppen

Ansökan inom EU:s ungdomsprogram är nu öppen för första rundan 2023. Man kan söka bidrag för mobilitets-, solidaritets- och volontärprojekt fram till 23 februari. Bidrag för olika typer av partnerskap går att söka fram till 22 mars.

Den 2 januari öppnar ansökningsperioden för projektbidragen

- Stödja ungas organisering
- Mötesplatser för unga hbtqi-personer
- Motverka rasism och intolerans
- Hälsofrämjande insatser riktade till romer

EU:s ungdomsprogram ger mervärde – erfarenheter från Jönköping

”Man vill ju sätta sin kommun på kartan lite, ligga i framkant och visa att vi har ett bra internationellt arbete och att det faktiskt funkar för alla och inte är jättekrångligt.” Linda Jansson, tf avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, pratar om kommunens EU-projekt.

Coronabidragen har räddat liv

En ny rapport från MUCF visar att människor i socialt utsatta situationer drabbades extra hårt under pandemin. Statsbidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.

Visste du att?

Tiotusentals matkassar, ännu fler måltider och matlådor. Sovplats för natten, en värmande jacka, hjälp att kunna studera på distans och tröst för sjuka och ensamma.

Det här är några exempel på hur samhällets mest utsatta fick hjälp tack vare det statsbidrag som 2020 betalades ut till ideella organisationer och trossamfund.

- Myndigheten bedömer att bidraget hade stor, ibland avgörande, betydelse för organisationernas verksamhet under coronapandemins första år, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: