Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. 

På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Vi är även nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren som är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. 

Två streckfigurer. Den ena hjälper den andra över ett hinder.

Sök statsbidrag

Besök MUCF:s e-tjänst för att söka statsbidrag. 

Aktuella bidrag

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här kan du läsa mer om vilka bidrag som går att söka nu.

Vi har fått bidrag

Här kan du ta del av vilka organisationer som har fått statsbidrag eller EU-bidrag.

EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. Vi fördelar EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga - utomlands eller på hemmaplan.

 

Statsbidrag

MUCF fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtqi-organisationer samt till projekt som bland annat handlar om demokrati, diskriminering och rasism. 

Civilsamhället växlar upp

I filmer och artiklar om Talita och Convictus visar vi hur regeringens satsning gjort att civilsamhället kunnat öka sina insatser under pandemin.

Aktuellt

55 organisationer får dela på 45 miljoner kronor i projektbidrag

Pengarna går till organisationer som arbetar med barns och ungdomars organisering, mot rasism och intolerans, för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer och till föreningar som gör insatser för att stärka demokratin.

Ansökan till organisationsbidrag är öppen

Nu är ansökan öppen för dig som ska söka organisationsbidrag. Det gäller barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och etniska organisationer som uppfyller villkoren för bidragen. Sista ansökningsdag är den 1 september.

MUCF bjuder in kommuner till EU-nätverk

Under 2021 startade MUCF en referensgrupp av kommuner för att undersöka vilka hinder och utmaningar som fanns för att engagera sig inom EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. Nu följs arbetet upp genom nätverksträffar.

15 organisationer fick coronabidrag

15 organisationer får dela på 48 miljoner kronor för att stötta insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. 

Visste du att?

Tiotusentals matkassar, ännu fler måltider och matlådor. Sovplats för natten, en värmande jacka, hjälp att kunna studera på distans och tröst för sjuka och ensamma.

Det här är några exempel på hur samhällets mest utsatta fick hjälp tack vare det statsbidrag som 2020 betalades ut till ideella organisationer och trossamfund.

- Myndigheten bedömer att bidraget hade stor, ibland avgörande, betydelse för organisationernas verksamhet under coronapandemins första år, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: