Fokus 15, del 1 - Rätten till kunskap

Bild: 

Illustrerat omslag till publikationen Rätten till kunskap

Fokus 15, del 1 - Rätten till kunskap

Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

I Rätten till kunskap (del 1) publiceras den del av Fokus 15 som handlar om ungas kunskap om sexualitet, reproduktion och tillhörande rättigheter. Vi undersöker hur ungas rätt till kunskap ser ut formellt och hur dessa formella rättigheter tillgodoses i ungas vardag. Fokus ligger på skolan som en plats där unga har rätt till kunskap.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-11-30

Sidantal: 

32
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr