Hoppa till huvudinnehåll
 

Partsgemensamt forum 2018

En dialog om det civila samhällets villkor

Framsida Partsgemensamt forum 2018. Bild: rött mönster på röd-gul-tonad bakgrund
Utgivningsdatum:
Sidor: 32

Ladda ner för utskrift

I Partsgemensamt forum träffas representanter från regeringen och det civila samhället för att föra en jämbördig dialog som bidrar till regeringens uppföljning och utveckling av politiken för det civila samhället. Under 2018 representerades det civila samhället av 16 organisationer och regeringen av tjänstemän från Regeringskansliet, bland annat från Kulturdepartementets enhet för demokrati och det civila samhället. Den här skriften beskriver forumets arbetsprocess, dokumenterar de frågor som diskuterades, listar de förslag till förändringar som kom fram och beskriver kort vad dialogen har lett till för deltagarna.