Tio orsaker till avhopp

Bild: 

Tio orsaker till avhopp

379 unga berättar om avhopp från gymnasiet

Unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier har delat med sig av sina erfarenheter i denna rapport. Svaren kommer från unga som är delaktiga i ESF- projekt. Vi har frågat och de har svarat på orsakerna till avhopp, vad som kunde ha gjorts för att förhindra avhopp och delat med sig av sin vision om den perfekta gymnasieskolan.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-07-01
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr