Hjältar och monster

Bild: 

Hjältar och monster

Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld. Vi diskuterar bland annat könsrollsteori, patriarkatsteori och
hegemonisk maskulinitetsteori.

Ambitionen är att genom de olika teorierna försöka förklara orsakerna till mäns våld. Hur beskriver de mäns relation till
kvinnor, barn och andra män? Hur relaterar förklaringsmodellerna till klass, etnicitet och ålder?

Texten i denna skrift är författad av fi l.dr Lucas Gottzén, lektor vid Uppsala universitet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-02-26
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr