Hoppa till huvudinnehåll
 

Hjältar och monster

hjaltaromonster
Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld. Vi diskuterar bland annat könsrollsteori, patriarkatsteori och hegemonisk maskulinitetsteori. Ambitionen är att genom de olika teorierna försöka förklara orsakerna till mäns våld. Hur beskriver de mäns relation till kvinnor, barn och andra män? Hur relaterar förklaringsmodellerna till klass, etnicitet och ålder? Texten i denna skrift är författad av fi l.dr Lucas Gottzén, lektor vid Uppsala universitet.