Hoppa till huvudinnehåll
 

EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. Som programkontor fördelar vi EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga - utomlands eller på hemmaplan.

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Programmen erbjuder flexibla möjligheter för små och stora verksamheter att genomföra projekt som främjar inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering är prioriteringar inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Programmen ska även bidra till målen inom Agenda 2030. 

Logotyper för Erasmus+ samt Europeiska Solidaritetskåren

Erasmus+ Ungdom

MUCF fördelar bidrag till internationella utbyten och samarbeten med organisationer i andra länder samt till projekt för att öka ungas engagemang.

Europeiska solidaritetskåren

MUCF fördelar bidrag till verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer. Vi fördelar även bidrag till unga som vill genomföra solidaritetsprojekt i sitt hemland.   

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

MUCF är informationskontor för CERV som är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Bidrag söks hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: