Hoppa till huvudinnehåll
 

EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Dessa program är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Som programkontor fördelar vi EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga - utomlands eller på hemmaplan.

MUCF är även informationskontor för CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) och vi informerar regelbundet om bidrag som går att söka inom det programmet.

Det gemensamma för programmen är att de erbjuder flexibla möjligheter för små och stora verksamheter som vill genomföra internationella projekt. Klicka på rutorna nedan för att få mer information om respektive program och aktuella bidrag.

EU:s ungdomsprogram

Att tänka på när ni ansöker om EU-bidrag

Ska ni söka EU-bidrag? Jättebra! Här kommer lite tips om vad ni behöver tänka på när ni jobbar med ansökningssystemet (Application Forms).

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.

MUCF har hand om ungdoms- och idrottsdelen av programmet som erbjuder möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är EU:s program för att kanalisera ungas engagemang och erbjuda dem möjligheter att visa sin solidaritet. 

MUCF fördelar bidrag till verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer, samt till unga som vill genomföra solidaritetsprojekt på hemmaplan. 

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

MUCF är informationskontor för CERV som är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Bidrag söks hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Vi informerar regelbundet på våra sidor när nya bidrag inom CERV finns att söka.