Hoppa till huvudinnehåll
 

EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Dessa program är EU:s främsta verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Som programkontor fördelar vi EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga - utomlands eller på hemmaplan.

MUCF är även informationskontor för CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) och vi informerar regelbundet om bidrag som går att söka inom det programmet.

Det gemensamma för programmen är att de erbjuder flexibla möjligheter för små och stora verksamheter som vill genomföra internationella projekt. Klicka på rutorna nedan för att få mer information om respektive program och aktuella bidrag.

Logotyper för Erasmus+ samt Europeiska Solidaritetskåren

Erasmus+ Ungdom

Inom Erasmus+ Ungdom handlägger och fördelar MUCF bidrag inom två områden: 

1) Mobilitet, som handlar om ungdomsutbyten och kompetensutveckling för personer som jobbar med unga och projekt för att öka ungas delaktighet.

2) Partnerskap för samarbete, som erbjuder bidrag för små och stora partnerskap mellan organisationer inom ungdomssektorn, men också med organisationer inom andra sektorer. 

Erasmus+ Idrott

Med hjälp av projekt inom Erasmus+ Idrott kan du nätverka, utveckla organisationens kunnande, främja utveckling och spridning av god praxis samt skapa nya metoder och verksamhetsmodeller för idrottssektorn.

Inom denna programdel handlägger och fördelar MUCF bidrag som gäller mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn. Bidrag som gäller partnerskap för samarbete distribueras centralt i Bryssel.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är EU:s program för att kanalisera ungas engagemang och erbjuda dem möjligheter att visa sin solidaritet. 

MUCF fördelar bidrag till verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer. Vi fördelar även bidrag till unga som vill genomföra solidaritetsprojekt på hemmaplan. 

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

MUCF är informationskontor för CERV som är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Bidrag söks hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Vi informerar regelbundet på våra sidor när nya bidrag inom CERV finns att söka.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: