Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till rapporten Medborgarförslag från unga.

Medborgarförslag från unga

Utgivningsdatum:
Sidor: 25

Ladda ner för utskrift

Medborgarförslag från unga

Slutrapport om att stärka ungas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna

Vi hade under perioden 2014‒2015 i uppdrag att genomföra insatser för att ge unga personer bättre kännedom om sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande på lokal nivå. En del av uppdraget innebar att informera om möjligheten att lämna medborgarförslag, bland annat genom att ta fram och sprida stödmaterial till lärare.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: