Fokus 18 - Vilka ska med?

Bild: 

Framsida Fokus18 - Vilka ska med?

Fokus 18 - Vilka ska med?

Ungas sociala inkludering i Sverige

Enkätens resultat visar att det finns skillnader i känslan av inkludering mellan olika grupper. Unga i landsbygder och utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Under fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva. Beskrivningar skiljer sig på flera sätt från hur jämnåriga i städer ser på sin situation.

Fokus 18 på engelska

Genom MUCF:s projekt NABO har huvudresultaten i Fokus 18 översatts till engelska.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-87-1

Utgivningsdatum: 

2018-12-10

Sidantal: 

172
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr