Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 18 - Vilka ska med?

Ungas sociala inkludering i Sverige

Enkätens resultat visar att det finns skillnader i känslan av inkludering mellan olika grupper. Unga i landsbygder och utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Under fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva. Beskrivningar skiljer sig på flera sätt från hur jämnåriga i städer ser på sin situation.

Fokus 18 på engelska

Genom MUCF:s projekt NABO har huvudresultaten i Fokus 18 översatts till engelska.