Unga utanför i åtta regioner

Bild: 

Omslag till rapporten Unga utanför i åtta regioner

Unga utanför i åtta regioner

En beskrivning av unga som varken arbetar eller studerar

Rapporten ger för första gången en överskådlig helhetsbild på regional nivå av i vilken utsträckning unga varken arbetar eller studerar och inte heller har någon annan meningsfull sysselsättning. Ambitionen med studien är att ge olika aktörer bättre beslutsunderlag för att kunna utveckla mer träffsäkra och tillgängliga insatser för gruppen.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-11-13

Sidantal: 

24
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr