Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag för insatser med anledning av flyktingsituationen 2022

Framsida på rapport om bidrag för insatser med anledning av flyktingsituationen 2022
Utgivningsdatum:
Sidor: 24

Ladda ner för utskrift

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har miljontals människor tvingats på flykt och många har sökt skydd i andra länder, däribland Sverige. Civilsamhället har haft en viktig roll i mottagandet av de människor som kommit till Sverige för att söka skydd och det har krävts ekonomiska resurser för att tillgodose de ökade behov som uppstått till följd av flyktingsituationen.

Våren 2022 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag av regeringen att betala ut medel för humanitära insatser till civilsamhällesorganisationer med anledning av flyktingsituationen. Totalt fördelades 29 900 000 kronor till fyra organisationer som regeringen valt ut.

Rapporten bygger på organisationernas slutrapporter till MUCF i början av 2023. Rapporten ger en bild av bidragets användning, vilka resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till ändamålen för bidraget. Den redovisar också vilka organisationer som har fått bidrag, hur mycket de fått, hur medlen har nått berörda delar av landet så som medlemsorganisationer samt lokala och regionala verksamheter. Rapporten ger också en bild av målgruppens behov och civilsamhällets viktiga roll under kristider.

Myndigheten bedömer att bidraget har haft stor betydelse för målgruppen. Det har också gjort att organisationerna kunnat anpassa och utöka sin verksamhet för att kunna möta målgruppens många och stora behov.