Ung idag 2013 - Kultur och fritid

Bild: 

Bling bling! Guldsmycke med präglad text: Ung idag  2013

Ung idag 2013 - Kultur och fritid

Kapitel: Kultur och fritid

Fritiden spelar en viktig roll för unga. Huvudområdet kultur och fritid syftar bland annat till att unga i sina fritidsaktiviteter ska ha tillgång till inflytande och genom aktiviteterna uppmuntras att delta i ett demokratiskt samhälle samt till att förbättra sin hälsa.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-18

Sidantal: 

26
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr